Saturday, February 12, 2011

Topik 3 - PoligoN!

 POLIGON  •  Poligon berkaitan dengan bentuk atau permukaan yang bertutup yang mempunyai banyak sudut dan berbentuk 2D
NAMA BENTUK
 BILANGAN SUDUT
         Segitiga
3

          Segiempat
4

          Pentagon
5


          Heksagon
6
      
         Heptagon
7
  
          Oktagon
8

         Nanogon
9

         Decagon
10

Persamaan poligon :
  • Sudut  lebih dari 3
  •  Sudut dalaman ialah 180 sudut
  • Jumlah sudut = jumlah sisi
  •        Sudut luaran + sudut dalaman = 180 sudut

No comments:

Post a Comment