Sunday, January 16, 2011

satu aktiviti

Kita telah menjalankan satu aktiviti iaitu mengukur panjang dan lebar kelas B0.5 di Kampus Raja Melewar.

Panjang kelas tersebut ialah 5.9m.Oleh kerana itu,kita ingin mendapatkan nilai satu hasta, kaki,langkah dan depa bersamaan dengan berapa meter.


1 hasta x 5.9 m
                    13 hasta

= 0.45 meter

1 depa x 5.9 m
                 3.5 depa

=1.69 meter

1 kaki  x  5.9 m
                 24 kaki

= 0.25 meter

1 langkah  x  5.9 m
                        8.5 langkah

= 0.69 meter

No comments:

Post a Comment